Dövlət Qulluğuna Hazırlıq

Dövlət Qulluğuna Hazırlıq

Dövlət qulluğu Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və digər qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq dövlətin məqsədlərinin və funksiyalarının həyata keçirilməsi sahəsində dövlət qulluqçularının öz vəzifə səlahiyyətlərini yerinə yetirməsidir.

Tədris olunan fənnlər:
1. Qanunvericilik
2. Azərbaycan dili
3. Məntiq
4. İnformatika

Dərslər hər bir fənn üzrə ayrı ayrılıqda kiçik qruplarda (2-4 nəfər) və fərdi şəkildə olmaqla həftədə 2 dəfə, hər dərs 1.5 saat tədris olunur.
Aylıq təhsil haqqı: 220 AZN (Paket)

VERGİ ORQANLARINA HAZIRLIQ.

Tədris edilən fənnlər: Vergi məcəlləsi,Vergi qanunvericiliyi
Aylıq təhsil haqqı: 200 AZN